Sollentuna konstronda

Lördag och söndag den 21 och 22 april 2018

mellan klockan 11-17

Alla är välkomna till Kättilmunds väg 7, Sollentuna.

Se vidare på www.sollentunakonstronda.se