Sollentuna konstronda

23 - 24 september 2023 kl. 11.00 - 17.00

www.sollentunakonstronda.se

Hej

Har du tid och lust, hoppas jag få se dig/er hemma hos oss på

Kättilmunds väg 7 i Rotebro.

Välkommen

Elsa